Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-04-11 Zawiadomienie o wydaniu decyzji - nieruchomość Kółka Rolniczego w Prężynce

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm) w związku z art. 9 ust. 2a, 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770) zawiadamiam, że  w dniu

16-12-2016 r. Starosta Prudnicki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydał decyzje administracyjną w sprawie stwierdzenia nabycia własność nieruchomości Kółka Rolniczego w Prężynce, stanowiącej działkę nr 275/4, mapa 3 o powierzchni 0,0600 ha dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1P/00007078/2.

PDFZawiadomienie Prężynka.pdf
 

Wersja XML