Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-03-23 Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Niemysłowice - Szybowice w km 0+017,08 do km 2+239,18

Strona archiwalna

 

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 

PDFZestawienie ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXsiwz.docx
PDF1_Plan_orientacyjny.pdf
PDF2_PZT.pdf
PDF3_PS.pdf
PDF4_Plansza_rozbiórek.pdf
PDF5_Plansza_elementów_projektowanych.pdf
PDF6_Geometria_drogi.pdf
PDF7_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
PDF8_Profil_podluzny_drogi.pdf
PDF9_Przekroje_charakterystyczne_1.pdf
PDF10_Przekroje_charakterystyczne_2.pdf
PDF11_Przekroje_charakterystyczne_3.pdf
PDF12_Przekroje_charakterystyczne_4.pdf
PDF13_Schemat wpust uliczny.pdf
PDF14_Studnia 600.pdf
PDF15_Schemat_korytka.pdf
PDFII Projekt architektoniczno-budowlany.pdf
PDFI Projekt zagospodarowanie terenu.pdf
PDFPB Bioz.pdf
PDFZatwierdz. Stałej Org. Ruchu DP 1612.pdf
PDFPDOR Rys Docelowa org. ruchu.pdf
PDFPDOR Plan_orientacyjny.pdf
PDFPDOR Inwent. oznakowani.pdf
PDFPDOR Opis.pdf
PDFPDOR_Strona tytułowa.pdf
PDFSST Branża drogowa.pdf
PDFSST Branżasanitarna.pdf
PDFSST Strona tytułowa.pdf
PDFDecyzja o braku potrzeby Oceny oddz. na środ..pdf
PDFOpinia geotechniczna Przeb. DP1612.pdf
PDFUmowa Uzyczenia GP a Pow. Pr..pdf
PDFUmowa Użyczenia WZMiUW a Pow. Pr..pdf
PDFZgłoszenie Robót Przeb. DP 1612.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf

Wersja XML