Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-03-21 Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030

Na podstawie Uchwały Nr 152/423 /2017 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 21 marca 2017r. zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030.

PDFUchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030.pdf

PDFInformacja o konsultacjach społecznych.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Powiatu w Prudniku.pdf

PDFProjekt Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030.pdf

PDFInformacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030.PDF

Wersja XML