Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 24 luty 2017r.

PDFws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r.pdf
PDFws. uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2023 .pdf
PDFws. projektu dost. sieci szkół ponadgimnazialnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Prudni.pdf
 

Wersja XML