Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 30 sierpnia 2011 r. pana Mariusza Szczęśniaka – RELACOM Sp. z o.o. ul. Grabieniec 13, 91-140 Łódź pełnomocnika Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablem światłowodowym telekomunikacyjnym o średnicy 10 mm w rurze osłonowej fi 40 mm pod dnem Potoku Rzymkowickiego w km 2+230 (działka nr 474 km. 4 obręb Chrzelice).
 
 

            Zgodnie z art. 73§1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo przeglądać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10, piętro III akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać

 

Informację wytworzył(a) : Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-09-12
Wersja XML