Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydroznego drogi woj. nr 407 w m. Łącznik - FHU NOWAK

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U.z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej Nr 407 (Nysa-Korfantów-Łącznik-dr. 414) w km 33+321 w miejscowości Łącznik (działka nr 398/259 mapa 3 obręb Łącznik) polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 11,30 m w celu wykonania zjazdu publicznego na działkę nr 686/181 mapa 3 obręb Łącznik o parametrach:

- kształt przekroju                              rurowy

- materiał                                            polipropylen

- długość                                            11,30m

- średnica                                           400mm

- spadek podłużny                             0,2%

- rzedną dna wlotu                             189,57m n.p.m.

- rzędna dna wylotu                           189,53m n.p.m.

Wlot oraz wylot oraz dno rowu na długości 1 m przed wlotem i za wylotem obrukowane kostką kamienną 10x10 na podbudowie betonowej.

Współrzędne geograficzne: N 50°26ʹ35,97ʺ             E 17°44ʹ9,26ʺ

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

           

Wersja XML