Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 27 lipca 2011 r. (uzupełnionego w dniu 16 sierpnia 2011r.) pana Romana Jurkowskiego zam. w Prudniku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rakowego na działce nr 581/71 k.m. 1 obręb Mokra gmina Biała o wielkości lustra wody 5,40 ha.
 
            Zgodnie z art. 73§1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo przeglądać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10, piętro III akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-08-29
Wersja XML