Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016-09-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 138/3, k.m.1, obręb Trzebina, gmina Lubrza

Zarząd Powiatu w Prudniku działając na podstawie art. 25b; art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 oraz przy ul. Parkowej 10, a także na stronie internetowej www.powiatprudnicki.pl oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 138/3, k.m.1, obręb Trzebina, gmina Lubrza.

PDFWykaz Nieruchomości.pdf
 

Wersja XML