Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2016r.

PDFUchwała nr XVI-121-2015 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickeigo na 2016r..pdf

DOCXWydatki na programy i projekty z UE.docx
DOCPlan wydatków majątkowych na 2016r..doc
DOCPlan dochodów majątkowych na 2016r..doc
DOCPlan dochodów i wydatków bieżących na 2016r..doc
DOCBudżet 2016 - załączniki.doc
 

Wersja XML