Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020


PDF2015-10-19 Powiat prudnicki strategia społeczna raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf
PDFStrategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 etap IV.pdf
PDFRaport z konsultacji społecznych (zbiorczy).pdf
 

Wersja XML