Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik 48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika małej retencji wraz z urzadzeniami towarzyszącymi w miejscowości Rudziczka (działka nr 967 mapa 10) oraz na szczególne korzystanie z wód Potoku Orzechówka w km 2+940.
 
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-11-25
Wersja XML