Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami-cofnięc ie pozwolenia wodnoprawnego mew Rzepcze

Obwieszczenie o mozliwości zapoznania się z aktami zebranymi w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją nr Ro-III.6341.5.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Budownictwa "AKWEDUKT" z siedzibą w Opolu na szczególne korzystanie z wód rzeki Osobłoga w km 17+400 na potrzeby małej elektrowni wodnej w Rzepczach.

Treść obwieszczenia:PDFobwieszczenie o mozliwości zapoznania się z dokumentami-postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego mew Rzepcze.pdf
 

Wersja XML