Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Biura Consultingowego N & N H. Nowaczek - J. Nowaczek s.c. 48-200 Prudnik, ul. Nyska 19 działającego z upoważnienia Burmistrza Prudnika zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu drogi gminnej oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej - ul. Dąbrowskiego. 
 

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-06-24
Wersja XML