Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwieszczenie o mozliwości zapoznania się z dokumentami w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego-mew Skrzypiec

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się aktami zebranymi w sprawie wydania na rzecz Pani Anny Trojniak – JAAM Mała elektrownia wodna z siedzibą w Szybowicach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (elektrowni wodnej) oraz na szczególne korzystanie z wód rzeki Prudnik w km 9+870 dla potrzeb małej elektrowni wodnej zlokalizowanej w m. Skrzypiec (budynek byłego młyna).

Treść obwieszczenia:PDFobwieszczenie-mew Skrzypiec.pdf
 

Wersja XML