Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy P.P.B.H. "BUDART" Jan Dróżdż 48-250 Głogówek, ul. Fabryczna 5 działającej z upoważnienia Burmistrza Głogówka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód opadowych z  drogi gminnej ul. Zbożowej w Głogówku do rowu przydrożnego drogi krajowej nr 40. 


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-05-13
Wersja XML