Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie odwołania od decyzji-mew Skrzypiec


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrcoławiu w sprawie mozliwości zapoznania się stron postępowania z dokumentacją dotyczącą odwołania od decyzji Starosty Prudnickiego nr GNO-V.6341.10.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego znak Ro.II.6223-6/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. na szczrgólne korzystanie z wódz rzeki Prudnik na potrzeby małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Skrzypiec gm. Lubrza.

Treść obwieszczenia:PDFobwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.pdf
 

Wersja XML