Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego-pobór wód TOP Farms Głubczyce Sp. z o.o.

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2014 r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 25 września 2014 r. (brak znaku) Pana Krzysztofa Gawęckiego Prezesa Zarządu oraz Pana Łukasza Krechowieckiego Członka Zarządu Top Farms „Głubczyce” Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej dla potrzeb nawodnień rolniczych w miejscowości Pomorzowice z rzeki Osobłoga w km 32+733 za pomocą pompy spalinowej z koszem ssawnym umieszczonym w nurcie rzeki w okresie od 1 marca do 30 września każdego roku w ilości: Qmaxh=70,8 m3/h, Qśr.d=850 m3/d, Qmax rok=181900 m3/rok.  

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500.

Wersja XML