Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-11-13 Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego, oprogramowanie w ramach projektu "Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Głogówku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na...

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert.pdf
PDFOświadczenie uzasadniające dokonany wybór wykonawcy.pdf

PDFZaproszenie do złożenia propozycji cenowej.pdf
DOCXProjekt umowy sprzęt komputerowy.docx
JPEGpasssmark 3 11 14.jpeg
DOCOpis przedmiotu zamówienia.docx (1).doc
DOCXOferta.docx
DOCXInformacja o spełanianiu warunków technicznych.docx
 

Wersja XML