Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), Starosta Prudnicki podaje do wiadomości, że na wniosek Biura Consultingowego H. Nowaczek - J. Nowaczek z Prudnika działającego w imieniu Gminy Prudnik zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z odwodnienie drogi gminnej (ul. Reja) do Młynówki w km 0+750 oraz na wykonanie urządzenia wodnego.


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-02-09
Wersja XML