Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami-mew Skrzypiec

 

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z aktami zebranymi w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Prudnik na potrzeby małej elektrowni wodnej w Skrzypcu.

 

PDFobwieszczenie o mozliwości zapoznania się z dokumentacją.pdf

 

 

 

 

Wersja XML