Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-06-25 Remont obiektu mostowego o JNI 01011338 w ciągu drogi powiatowej nr 1526 O relacji Biała – Korfantów w km 6+703 w m. Biała

Strona archiwalna

 

PDFUnieważnienie postępowania.pdf

 

 

PDFzaproszenie.pdf

 

PDFoferta.pdf

 

PDFzgłoszenie.pdf

 

DOCWZÓR UMOWY WYKONAWCA.doc

 

PDFST.pdf

 

PDFStrona tutułowa - ST.pdf

 

PDFMost nad rz.Biała w c. DP-1526 w m. Biała w km drogi 6,703. .pdf

 

PDFMost nad rz.Biała w c. DP-1526 w m. Biała w km drogi 6,703.2.pdf

 

PDFMost nad rz.Biała w c. DP-1526 w m. Biała w km drogi 6,703.3.pdf

 

PDFOpis techniczny.pdf

 

PDFStrona tutułowa - opis techniczny.pdf

 

PDF01 Inwentaryzacja geometryczna - widok z góry.pdf

 

PDF02 Inwentaryzacja geometryczna - przekrój poprzeczny i podłu.pdf

 

PDF03 Inwentaryzacja geometryczna - widok z boku B-B, D-D.pdf

 

PDF04 Inwentaryzacja uszkodzeń - widok z góry i przekrój poprze.pdf

 

PDF05 Inwentaryzacja uszkodzeń - widok z boku B-B, C-C.pdf

 

PDF06 Rysunek zestawczy - etap I.pdf

 

PDF07 Balustrada stalowa - etap I.pdf

 

 

Wersja XML