Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

09.06.2014 Obsługa bankowa budżetu Powiatu Prudnickiego

Strona archiwalna

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

 

PDFZapytanie nr 3.pdf

 

PDFZapytanie nr2.pdf

 

PDFSprawozdanie Rb-27S na 31.12.2013r.pdf

PDFSprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2014.pdf

PDFSprawozdanie Rb-28S na 31.12.2013r.pdf

PDFSprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2014.pdf

PDFSprawozdanie Rb-NDS na 31.12.2013r.pdf

PDFSprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 3014.pdf

PDFSprawozdanie Rb-Z na 31.12.2013r.pdf

PDFSprawozdanie Rb-Z na koniec I kwartału 2014.pdf

PDFSprawozdanie Rb-Z SPZOZ .pdf

PDFUchwała nr XLVI 301 2014 Rady Powiatu w Prudniku z dn 30 maja 2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała RIO nr 69-2014 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.pdf

PDFUchwała RIO nr 727 - 2013.pdf

 

PDFZapytanie nr1.pdf

 

DOCXsiwz.docx

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF1. B U D Ż E T 2014r. załączniki.pdf

PDF2. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Prudnickiego 2013.pdf

PDF3. Plan wydatków majątkowych na 2014r..pdf

PDF4. PLAN DOCHODOW MAJATKOWYCH 2014R..pdf

PDF5. Plan dochodów i wydatków bieżących NA 2014R.pdf

PDF6. Uchwała budżetowa nr XLI 277-2013 na 2014r..pdf

PDF7. Uchwała Rady Powiatu - Nr XLVI 300-2014.pdf

PDF8. Wydatki na programy i projekty z Unii Europejskiej na 2014rok (2).pdf

PDF9. Wydatki na programy i projekty z Unii Europejskiej na 2014rok do uchwały budżetowej.pdf

PDF10. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Prudnickiego 2013.pdf

PDF11. Załacznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2013.pdf

PDF12. Załącznik do WPF na 2014r cz.1.pdf

PDF13. Załącznik do WPF na 2014r cz.2.pdf

PDF14. Uchwała RIO nr 736 - 2013.pdf

Wersja XML