Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstaiwe art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku ,ul. Dworcowa 2, 48-250 Glogówek  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na

1.       pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujętych za pomocą dwóch studni wierconych w ilości:

-  Q maxh = 37 m 3 /h

-  Q śrd/d = 287 m 3 /d

-  Q max/d = 431 m3 /d

      2.   odprowadzanie oczyszczonych ścieków technologicznych z płukania filtrów na stacji wodociagowej do rowu melioracyjnego należącego do OHZ Glogówek R-S-54 w km 0+880 w ilosci nie  9 m 3 /d o składzie nieprzekraczajacym:

           -  stężanie zawiesiny ogólnej 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Kobylańska
Data wytworzenia: 10 sierpnia 2009

 

Wersja XML